Utworzono: wtorek, 21, luty 2012 Redaktor

Kolejny raz o nadgorliwości HSBC

Supermarket Funduszy Inwestycyjnych, HSBCW maju pisaliśmy o dziwnych zasadach nabywania funduszy HSBC za pośrednictwem Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych mBanku:

- Fundusze HSBC - profesjonalizm czy rozrzutność?

Przesyłka (zwykły list) z informacją o odmowie wpłaty i dokonania zakupu jednostek funduszu HSBC GIF RUSSIA EQUITY PLN mogła nieco dziwić (ale to pozwoliło mi uchronić się przed spadkami, które do dziś wynoszą 15%). Ale jeszcze dziwniejszą sprawą jest fakt, że pod koniec stycznia otrzymałem kolejny list w tej samej sprawie. HSBC informuje mnie w rocznym zestawieniu transakcji o nabyciu jednostek tego funduszu za kwotę 0,00 PLN! A zatem wg nich nabycie było, choć otrzymałem odmowę i zwrot wpłacanej kwoty...

Gratuluję HSBC mało sprawnego systemu generującego koszty w postaci kolejnych listów nic nie wnoszących. Oczywiście była to moja jedyna operacja w 2011 roku i sens tego listu nie jest zbyt wielki.

 

 

bank HSBC