Utworzono: środa, 11, maj 2011 Redaktor

Podwyżka stóp procentowych

Rada Polityki Pieniężnej kolejny raz podniosła stopy procentowe, od 12 maja stopa referencyjna wyniesie 4,25%, stopa redyskonta weksli - 4,50%, stopa lombardowa - 5,75%, stopa oprocentowania lokaty terminowej przyjmowanej przez NBP od banków - 2,75%.

Przełoży się to na podniesienie maksymalnej wartości oprocentowania podwyżek społecznościowych do 23%. (o inwestowaniu w pożyczki czytaj tu: Pożyczki społecznościowe - praktyczna stopa zwrotu).

 

Podwyżka pokazuje kierunek wzrostu inflacji, czego zdają się nie zauważać banki, które nie podnoszą oprocentowania lokat (sugeruje to nadpłynność gotówkową w bankach). Ciągle mamy do czynienia z etapem przejściowym, dotyczącym kończącego się okresu lokat „bezbelkowych” (więcej o zmianach przepisów można przeczytać tu: Lokaty antybelkowe do końca 2011 roku)

Mimo zaskoczenia, krajowa giełda zareagowała na tę informację nieznacznie. Już od początku dnia kursy akcji spadały, WIG20 stracił na zamknięciu 0,43%. Warto pamiętać, że w tym przypadku od lokalnych informacji znacznie ważniejsze są wiadomości ze światowej gospodarki.

Znacznie większa reakcja nastąpiła na rynku walutowym, gdzie skokowo złotówka umocniła się wobec Euro, za którego około godz. 18:00 trzeba było zapłacić już tylko 3,905 zł.