Utworzono: środa, 19, grudzień 2012 Redaktor

Inwestowanie w rynek wierzytelności

rynek wierzytelności, windykacja, Fast Finance, Pragma Inkaso, SubGO Fund WierzytelnościPolska to zacofany kraj pod względem zadłużenia obywateli wobec instytucji finansowych. Z drugiej strony to raczej rozsądna cecha, bo normą światową jest absurdalnie zadłużone społeczeństwo. Mamy więc duże pole do popisu odnośnie dynamiki zadłużania się, a co się z tym wiąże, rośnie pula niespłacalnych kredytów. Sprzedaż wierzytelności jest jednym z instrumentów zarządzania należnościami, po który coraz częściej sięgają banki chcące uwolnić się od „złych” długów i poprawić jakość portfeli kredytowych. Obok tej działki nie spłacane są także faktury np. za usługi telefoniczne itp. A na takich złych długach może zarabiać branża windykacyjna.

Bazując na informacjach spółki z branży windykacyjnej Fast Finance, która podaje swoją rentowność netto na poziomie 25% rocznie, możemy dokonać uproszczonych obliczeń. Spółka kupuje dług za 14% jego wartości, a w ciągu 5 lat szacuje odzyskać aż 60% tej kwoty. Nie licząc tu kosztów ani podatków, można według procentu składanego określić zysk z takiej inwestycji na poziomie 33,78% rocznie! Oczywiście nie wszystko dzieje się w każdej sprawie proporcjonalnie, ale mając cały portfel wierzytelności, daje się uśrednić taki zysk w czasie. Dane te potwierdzają, że branża ta jest bardzo zyskowna i nie zależy od hossy czy bessy na giełdzie.

Z filozofią rynku wierzytelności można zapoznać się, czytając artykuł:

- Wywiad: P.R.E.S.C.O. będzie aktywne i ostrożne

I tu jeszcze wywiad z prezesem spółki Pragma Inkaso:

- Polski rynek Wierzytelności

Trzeba przy tym pamiętać, że działalność taka potrzebuje dużych zastrzyków gotówki, której nie otrzymają z kredytów bankowych ze względu na specyfikę działalności. Przejdźmy zatem do konkluzji, czyli że warto inwestować w tą branżę zarówno poprzez emisje obligacji korporacyjnych jak i zakup certyfikatów funduszu wierzytelności. Obecnie w TVN CNBC reklamuje się Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych GO TFI, które ma w swej ofercie certyfikaty FIZ SubGO Fund Wierzytelności, a można je nabyć w trwającej obecnie emisji, zgłaszając się do internetowej Galerii Inwestycyjnej, szczegóły pod adresem:

- Oferta Funduszy Inwestycyjnych

Aktywa zgromadzone w funduszu wynoszą blisko 128 mln zł, przy czym aktualnie fundusz posiada portfele o nominale około 800 milionów złotych. Inwestowanie w takie certyfikaty zalecane jest w okresie minimum trzyletnim, bowiem jako fundusz zamknięty o skokowych wycenach certyfikatu i nieliniowych w czasie przyrostach zysku, nie powinien być traktowany jako tymczasowe przechowywanie gotówki. Patrząc w długim terminie ustalono wartość benchmarku na poziomie 20% w skali roku! Oprócz wzrostu wartości certyfikatów, wypłacane są także dywidendy. Od początku funkcjonowania funduszu, to jest od 24.08.2010 roku w ciągu 27 miesięcy wypracowany zysk (razem z dywidendą) wyniósł 127,27%, co znacznie przekracza wartość benchmarku! Jedyną chyba wadą jest zaporowa kwota wejścia, bowiem zapisy zaczynają się od 200 000 zł, jeśli jednak ktoś dysponuje takimi pieniędzmi, to można uznać, że jest to idealna inwestycja o umiarkowanym poziomie ryzyka w stosunku do potencjalnych zysków.

 

 

windykacja