Utworzono: czwartek, 31, styczeń 2013 Redaktor

Superstabliny Fundusz Inwestycyjny Obligacji Korporacyjnych

Copernicus, Fundusz Inwestycyjny Obligacji Korporacyjnych, NBP, Fundusz WierzytelnościPisaliśmy już kiedyś na ten temat. Dziś mamy szerszą wiedzę, bo i historia tego unikatowego Otwartego Funduszu Inwestycyjnego Obligacji Korporacyjnych jest dłuższa. Chodzi o produkt Copernicusa, którego zyski nie są uzależnione od sytuacji na rynkach akcji. Średni roczny zysk od początku istnienia funduszu (wystartował w 2010 r.) przekracza 8% i jest to bardzo stabilny wskaźnik. Mimo obecnych spadków wskaźników WIBOR i stóp procentowych odczyt za ostatni miesiąc pokazuje zysk 8,33% w skali roku, co ponad dwukrotnie przewyższa aktualne wartości WIBOR!

Papiery korporacyjne wchodzące w skład ich portfela inwestycyjnego mają odpowiednie zabezpieczenie na wypadek kłopotów z wypłacalnością emitenta (zabezpieczenia przekraczają 100% wartości nominalnej papierów wartościowych), a odpowiednia dywersyfikacja prowadzona przez zarządzającego gwarantuje stabilność inwestowania nawet w średnim horyzoncie czasowym.

Ważną cechą dla inwestujących w ten fundusz jest niska pierwsza wpłata wynosząca zaledwie 500 zł. A kolejnych dopłat można dokonywać oczywiście w dowolnym momencie (tak samo z wypłatami, czyli umorzeniem jednostek funduszu) i to już od kwoty 100 zł, co sprzyja regularnemu oszczędzaniu.

Obecnie aktywa zgromadzone w funduszu wynoszą ponad 171 mln zł. Jest to idealna inwestycja o niskim poziomie ryzyka w stosunku do potencjalnych zysków. Fundusz jest oczywiście w pełni nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Porównując do innych funduszy obligacyjnych, to zauważalna jest zmienność tendencji zależna od inflacji, poziomu stóp procentowych NBP. Przykładowo świetnie w 2012 radził sobie Fundusz Polonez, a w styczniu to już spadek o 0,94%. Inne fundusze obligacji (ogólne) też mają podobną tendencję spadkową.

Szersze informacje znajdują się na stronie, gdzie po zapisaniu się do subskrypcji odpowiedniego działu Funduszy Inwestycyjnych można mieć wgląd do większej liczby szczegółów:

- Oferta Funduszy Inwestycyjnych

Można tam zapoznać się także z propozycją innych atrakcyjnych funduszy, w tym Funduszu Wierzytelności.

 

 

Fundusz Wierzytelności