Utworzono: środa, 13, kwiecień 2011 Redaktor

Inwestycja w obligacje korporacyjne

O obligacjach korporacyjnych można sporo dowiedzieć się z naszej publikacji Rynek CATALYST. Wzbogaceni o ten zestaw informacji możemy przystąpić do pierwszych inwestycji na rynku CATALYST. Na pierwszy ogień poszły obligacje PRI0912 oraz GNT0912 z oprocentowaniem zmiennym odpowiednio 10,41% i 10,67% w obecnym okresie odsetkowym.

W pierwszym przypadku był to zakup tuż przed wypłatą odsetek (wariant najmniej korzystny), a w przypadku GNT0912 tuż po wypłacie odsetek (wariant korzystny). Zakupiono po 5 sztuk obligacji każdej z firm (inwestując po 5% budżetu).

 

Procentowy wskaźnik zakupu wyniósł 102,8% (dość wysoki poziom „wkupnego” podyktowany małą płynnością rynku CATALYST, lecz patrząc z perspektywy czasu w dniu 05.04.2011 cena wyniosła już 105%) w przypadku PRI0912 oraz 100,24% w przypadku GNT0912, co po uwzględnieniu narosłych odsetek i prowizji XTB dało łącznie kwoty zakupu odpowiednio 5379,36 zł oraz 5039,50 zł. Należy jednak pamiętać, że w cenie wliczone było prawo do poprzedniego okresu odsetkowego, które dało po potrąceniu podatku odsetki w kwocie 201,30 zł.