Utworzono: wtorek, 04, czerwiec 2013 Redaktor

Jak wybrać dobry fundusz inwestycyjny?

notowania funduszy inwestycyjnychFundusze inwestycyjne, chociaż są mniej bezpieczną formą inwestowania kapitału niż lokaty bankowe, cieszą się coraz większym zainteresowaniem Polaków. Przede wszystkim dlatego, że obecnie pozwalają na uzyskanie największych zysków inwestycyjnych.

 

 

Jak to działa?

Fundusz inwestycyjny ma za zadanie (z punktu widzenia inwestora) niejako wspólnie lokować pieniądze w dokładnie określone aktywa (akcje, obligacje, bony skarbowe).

Funduszem inwestycyjnym zarządza i reprezentuje go przed osobami trzecimi Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Oznaczenia tego mogą używać tylko te firmy, które działają na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych. Status ten może otrzymać spółka akcyjna z siedzibą w Polsce po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

Do obowiązków towarzystwa należy reprezentowanie funduszy, obsługa uczestników (zazwyczaj za pośrednictwem agenta transferowego), obsługa księgowa funduszy, organizacja i nadzór nad działami marketingu i dystrybucji).

Jaki fundusz wybrać?

Fundusz otwarty dostępny jest dla wszystkich uczestników. W tym przypadku nie ma możliwości inwestowania we wszystkie formy aktywów, na przykład te najbardziej płynne. Fundusz zamknięty posiada stałą liczbę certyfikatów uczestnictwa. Jest on zdecydowanie bardziej ryzykowny, ze względu na brak ograniczeń inwestowania.

Istnieją również formy pośrednie funduszów inwestycyjnych. Fundusz mieszany łączy cechy funduszu otwartego i zamkniętego, który emituje certyfikaty inwestycyjne, ale musi je odkupywać od uczestników na ich żądanie.

Zazwyczaj im większe zyski możemy osiągnąć dzięki danemu funduszowi, tym większe niesie za sobą ryzyko. Najwięcej zarobimy, inwestując w fundusze akcyjne, nie jest to jednak najbezpieczniejszy sposób na zwiększenie kapitału ze względu na duże wahania kursów na giełdzie, ale nawet fundusze pasywne nie są całkowicie bezpieczne.

Co dalej?

Kiedy zdecydujemy się już na jedną z opcji, możemy stale obserwować notowania funduszy inwestycyjnych. Klienci Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych ING mogą stale monitorować status swojej inwestycji na stronie Ingtfi.pl.

 

 

Fundusz Inwestycyjny