Utworzono: środa, 13, kwiecień 2011 Redaktor

Pierwszy zakup akcji na giełdzie

W poprzednim wpisie deklarowałem, że przyjdzie czas na inwestycje bezpośrednio na giełdzie. Do tego celu wykorzystany został rachunek w XTB. Jego otwarcie, to procedura trwająca zaledwie tydzień. Wypełniamy formularz internetowy na stronie http://www.xtb.pl/, następnie czekamy na kuriera, który przywiezie nam do podpisania umowę i dopilnuje, aby na miejscu złożone zostały wszystkie podpisy. Potem oczekujemy już tylko na telefon z informacją o numerze login i haśle do systemu. Samodzielnie instalujemy odpowiednie oprogramowanie dostępne na stronie XTB (Sidoma Trader) i możemy zaczynać.

 

Oprogramowanie jest raczej toporne i przypomina środowisko z epoki Windows 3.11, jednak główną zaletą tego rachunku inwestycyjnego jest brak opłat za użytkowanie, a także niskie prowizje od operacji kupna/sprzedaży wynoszące 0,25% w przypadku akcji i 0,15% w przypadku obligacji. Minimalna prowizja to 3 zł.

 

Cały czas kolejne kwoty uwalniane są z kończących swój żywot na lokat Open Finance. Od początku 2011 roku do 15 marca z 14000 zł na lokacie „antybelkowej” o oprocentowaniu nominalnym 5,65% uzyskano kwotę 161,28 zł. Zysk ten jest drobny, ale zostanie uwzględniony w rozliczeniu rocznym lub wcześniej zainwestowany (po zsumowaniu z innymi odsetkami z lokat).

Pierwszy zakup akcji dokonano pod koniec marca, posługując się rekomendacją jednego z gości programu „Milion w portfelu” (TVN CNBC). Zakupiono 1500 akcji spółki Bytom (BTM) po cenie 1,29 zł. Koszt z prowizją wyniósł 1939,84 zł. Nie jest to kupno o charakterze spekulacyjnym, liczymy tu na stabilny wzrost w najbliższych miesiącach.