Utworzono: niedziela, 12, czerwiec 2011 Redaktor

Inwestycja alternatywna

Inwestycje alternatywne to wciąż zagadkowa gałąź lokowania oszczędności. Artykuł ten powstał w 2011 roku i wiadomości stały się nieco się przykurzone. Sugerujemy więc przejść od razu do zdecydowanie bardziej aktualnego i szerokiego, a przy tym krytycznego spojrzenia na przegląd wszystkiego, co można określić jako inwestycje alternatywne. Wśród dotychczasowych inwestycji pojawiła się pewna pula przeznaczona na pożyczki społecznościowe (SL) w Kokos.pl:

- Kokosowe inwestycje

Oprócz Kokosa istnieje jeszcze kilka innych serwisów SL, między innymi Zakra.pl. Właściciele tegoż serwisu postanowili wprowadzić na nasz rynek nową usługę: pożyczki społecznościowe udzielane firmom. Jest to całkowicie odrębny od podstawowej działalności zakra.pl serwis https://www.zakrainvest.pl/.

W obecnej formie pożyczkobiorcą wystawiającym skrypt dłużny jest tylko sam założyciel serwisu, czyli Zakra Corp Sp. z o. o. Co ważne, oferowane tu pakiety nie mają długiego terminu spłaty (od 3 do 6 miesięcy, przy czym miesiąc rozumiany jest jako 30 dni), a sama spłata realizowana jest nie w miesięcznych ratach (jak w Kokos.pl), lecz na zakończenie terminu obowiązywania pożyczki. Oprocentowanie zależy od kwoty pakietu i czasu trwania pożyczki. Część z nich jest opodatkowana i podatek potrącany jest przez wystawcę pakietu (inaczej niż w tradycyjnych pożyczkach społecznościowych), a część korzysta jeszcze z dziennej kapitalizacji, pomijając tym samym opodatkowanie (możliwość ta zniknie w 2012 roku). Obecnie dostępne są następujące pakiety:

250 zł, 3 miesiące, oprocentowanie 10,95% w skali roku;

1000 zł, 6 miesięcy, oprocentowanie 12,17% w skali roku;

2500 zł, 3 miesiące, oprocentowanie 13,00% w skali roku;

3500 zł, 4 miesiące, oprocentowanie 13,40% w skali roku (dzienna kapitalizacja, co odpowiada 16,54% brutto);

5000 zł, 3 miesiące, oprocentowanie 14,00% w skali roku;

5000 zł, 6 miesięcy, oprocentowanie 14,19% w skali roku;

6000 zł, 4 miesiące, oprocentowanie 14,30% w skali roku (dzienna kapitalizacja, co odpowiada 17,65% brutto);

10000 zł, 3 miesiące, oprocentowanie 14,75% w skali roku.

Obecnie spółka powiększyła swój kapitał do 516000 zł, a sama sprzedała pakiety na kwotę 390000 zł.

Na początku maja jako cel inwestycji wybrana została opcja pakietu trzymiesięcznego na kwotę 5000 zł (14% w skali roku). Dokument dłużny w formie papierowej wysłano dopiero po 20 dniach od rozpoczęcia inwestycji (pomijam już czas pocztowy dostarczenia listu poleconego - dodatkowe 6 dni, wliczając w to weekend). Można powiedzieć, że jest to kolejna po Ambergold alternatywna inwestycja z ryzykiem zbliżonym do inwestowania w obligacje korporacyjne.