Utworzono: czwartek, 23, czerwiec 2011 Redaktor

ING Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego

TFIW naszym serwisie szczególnym zainteresowaniem cieszą się obligacje korporacyjne, dlatego w połowie maja kolejna kwota 10000 zł zainwestowana została w Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego prowadzony przez ING. Jest on dostępny w Supermarkecie Funduszy Inwestycyjnych mBanku.

 

Fundusz ten działa od 23.11.2009 roku i inwestuje w obligacje korporacyjne całego świata, przy czym fundusz oferuje zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym: „Uczestnicy używający waluty polskiej jako waluty odniesienia akceptują średni poziom ryzyka walutowego wynikający z tego, że subfundusz ING (L) Invest Global High Dividend stosuje mechanizm częściowego zabezpieczenia (hedging) zmian kursu waluty polskiej w stosunku do Euro.”

Oto jak wygląda przyrost wartości jednostek funduszu:

1 miesiąc (od 01.05.2011 do 31.05.2011): -1,07%.

3 miesiące (od 01.03.2011 do 31.05.2011): +1,47%.

6 miesięcy (od 01.12.2010 do 31.05.2011): +7,60%.

9 miesięcy (od 01.09.2010 do 31.05.2011): +11,46%.

12 miesięcy (od 01.06.2010 do 31.05.2011): +15,39%.

Skoki na poziomie 1% w ciągu 1 dnia nie są czymś niezwykłym, stąd wynik za maj nie powinien dziwić. Należy się jednak przyglądać wartości jednostek tego funduszu, który w poprzednich okresach mógł pochwalić się dość sporym i stabilnym wzrostem.

skomentuj na facebook