Utworzono: poniedziałek, 28, luty 2011 Redaktor

Czy warto korzystać z lokat strukturyzowanych?

Zastanówmy się zatem, czy bez dogłębnej analizy oferty danego produktu warto w niego zainwestować (pytanie drugie: czy potrafimy sami wyciągnąć właściwe wnioski co do poziomu ryzyka inwestycyjnego tego produktu)?

 

 

Dane z 10 minionych lat zdecydowanie rozczarowują. Na 355 przebadanych produktów jedynie w 30% przypadków stopa zwrotu okazała się wyższa od stopy zwrotu z lokaty bankowej o takim samym horyzoncie czasowym (gdzie szacowana średnia stopa bankowa znacznie odbiega od najlepszych dostępnych w danym czasie ofert), przy czym roczną stopę zwrotu wyższą od 7% wypracowało niecałe 22% przebadanych produktów. Stopę zwrotu nie większą od 1% uzyskało aż 46,5% lokat strukturyzowanych (w tym pewien odsetek struktur częściową stratą kapitału). Przeciętna marża dla wszystkich przebadanych na rynku polskim produktów strukturyzowanych wyniosła 2,17% w skali roku. Te dwa ostatnie parametry uzasadniają niską średnią roczną stopę zwrotu na produktach strukturyzowanych w przeciągu ostatnich 10 lat, która wyniosła zaledwie 3,31%. Była ona niższa od przeciętnej stopy zwrotu z lokat terminowych wynoszącej 4,30%, a warto zaznaczyć, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby klient mógł zdecydować się na lokatę aktualnie najlepszą na rynku, zamiast brać pod uwagę średnią krajową stopę oprocentowania (bo w odróżnieniu od lokat strukturyzowanych, gdzie zysk jest warunkowy, w przypadku lokat bankowych o stałym oprocentowaniu jest on gwarantowany i w pełni znany z góry).

Kolejne badanie przeprowadzono i opublikowano na stronach:

Strukturyzowane zyski w 2010 roku

Badania dotyczyły 314 produktów strukturyzowanych zakończonych w 2010 roku (źródło Open Finance). Częściową stratą lub zwrotem kapitału zakończyło się aż 51,59% tego typu lokat, a zyskiem co najmniej 10% w skali roku zakończyło się zaledwie 17,2% struktur (8% w 2009 roku). Zaledwie 27,71% struktur uzyskało zysk co najmniej 5% (19% struktur w 2009 roku). Jeszcze gorzej sprawa wygląda w przypadku struktur krótkoterminowych (poniżej roku), gdzie prawie 78,5% z nich dało zaledwie zwrot zainwestowanego kapitału. Jak podaje autor tego badania „Średnia stopa zwrotu z zapadniętych produktów zmieniła się nieznacznie i cały czas oscyluje w okolicach 3,5% (w 2010)” (w 2009 było to 3,256%), co potwierdza wnioski raportu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.Choć w pierwszej połowie 2011 roku statystyki się nieco poprawiły ( średnia stopa zwrotu wyniosła 4,9 %), to nie pozwoliło powiedzieć, że jest to stały trend, a analiza odnosząca się do struktur, które zakończyły się w I kwartale 2012 roku, obnaża jeszcze bardziej mizerność tego rynku. Średni roczny zysk wyniósł zaledwie 1,52%, wartość ta została wyliczona na sporej próbie 120 lokat strukturyzowanych:

Produkty strukturyzowane nie mają dobrej passy