Utworzono: środa, 09, listopad 2011 Redaktor

Kolejne spojrzenie na lokaty strukturyzowane

Inwestycje alternatywneUkazał się nowy raport dotyczący lokat strukturyzowanych. Zawiera on analizę 213 lokat, które zapadały w pierwszym półroczu 2011 roku. W raporcie za 2010 rok podano, że „Średnia stopa zwrotu z zapadniętych produktów zmieniła się nieznacznie i cały czas oscyluje w okolicach 3,5%” (w 2009 było to 3,256%), co potwierdza fakt, iż instrumenty te były do tej pory średnio o około 1% mniej zyskowne od zwykłych lokat bankowych.

W najnowszym jednak raporcie pojawiają się zdania „W ostatnich latach wyniki zapadających struktur są coraz lepsze” oraz „Średnia stopa zwrotu wyniosła 4,9 proc.” - co przy aktualnych wysokich stopach procentowych oferowanych przez internetowe banki wciąż nie zachwyca. Można też samemu oszacować ryzyko, bowiem aż 34,27% z tych lokat zakończyło się stratą lub jedynie zwrotem kapitału. Zysk co najmniej 10% uzyskało jedynie 24,41% lokat strukturyzowanych.

 

 

inwestowanie w lokaty