Utworzono: czwartek, 10, maj 2012 Redaktor

Obligacje korporacyjne w 2012 roku

W ciągu ostatnich 12 miesięcy nastąpił w Polsce wyraźny skok cywilizacyjny w odniesieniu do rynku obligacje korporacyjne, emisja publiczna, grube rybyobligacji korporacyjnych. Dotyczy to zarówno rynku pierwotnego, wtórnego jak i funduszy inwestujących w tego rodzaju papiery. W końcu można mówić też o profesjonalnym rynku informacyjnym zarówno w odniesieniu do internetowych dystrybutorów obligacji, jak i w stosunku do niezależnych portali wyspecjalizowanych w tej tematyce. Jednym z nich jest wielokrotnie cytowany u nas serwis, który w ostatnich dniach wprowadził (choć wciąż to etap wdrażania i uzupełniania baz danych) kalkulator obligacji dla rynku Catalyst, niezastąpione wręcz narzędzie dla drobnego inwestora:

- Serwis rynku obligacji CATALYST

Drugi serwis nie był jeszcze na naszych łamach reklamowany, a zasługuje na odwiedzanie go od czasu do czasu. Można się w nim zapoznać z informacjami np. o emisjach publicznych, jest też wiele interesujących artykułów na temat całego rynku, jak choćby poniższy:

- Małe emisje, duże odsetki

W serwisie tym również mamy możliwość skorzystania z przydatnych narzędzi, jak choćby przejrzyste kalendarium, gdzie podawane są informacje dotyczące poszczególnych papierów, np. o dniu wypłaty odsetek, początku nowego okresu rozliczeniowego czy wykupu obligacji. Jest też ważny dział Edukacja. Mamy również możliwość zapisania się do systemu informacyjnego na temat ofert rynku pierwotnego, deklarując nawet przedział naszej pojedynczej inwestycji na kwotę do 20000 zł:

- Wszystko o inwestowaniu w obligacje korporacyjne

I tu przy okazji ciekawostka, czyli aktualna oferta na rynku pierwotnym. Są nią obligacje spółki Piecobiogaz S.A. Dwie serie o dość małym poziomie emisji (do 3 milionów każda) zaproponowano w formie emisji publicznej (jest to dla emitenta teoretycznie droższa wersja w porównaniu do prywatnej), którą to można szeroko reklamować, do tego przyjazny nominał wynoszący 100 zł, zamiast typowego 1000 zł za jedną sztukę. Niestety z nieznanych powodów minimalna wielkość zapisu to aż 250000 zł, co pozbawione jest sensu dla drobnych inwestorów. Po co zatem robić z tego emisję publiczną? Grube ryby i tak są zawsze informowane przy okazji każdej emisji prywatnej.

Dla osób o mniej zasobnych portfelach, gdzie nawet szeroka dywersyfikacja przy zakupach na rynku wtórnym jest ciężka do zapewnienia, korzystnym rozwiązaniem może być fundusz inwestujący w obligacje korporacyjne. Ciekawie brzmi opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Open Life Obligacji Korporacyjnych:

- UFK Open Life "Bezpieczny Zysk" - zyski dzięki najlepszym przedsiębiorstwom

Jeśli jednak wejdziemy na stronę openlife.pl, to nie sposób znaleźć tej oferty, co jest bardzo zagadkowe, a może po prostu mało profesjonalne z ich strony.

 

 

obligacje korporacyjne