Utworzono: piątek, 14, wrzesień 2012 Redaktor

Spadek inflacji w sierpniu 2012

obligacje korporacyjne, Uboat - Line S.A., Idea Premium, FED, GPW, Effit, inwestycje alternatywneTo już kolejny miesiąc z rzędu, kiedy inflacja spada. W sierpniu wyniosła 3,8% rok do roku (przed miesiącem było to 4%). Spadają też wskaźniki WIBOR, zatem wszelkie znaki na niebie i ziemi pokazują, że w październiku powinniśmy się spodziewać spadku stóp procentowych.

W obliczu tej decyzji mniej atrakcyjne staną się oferty obligacji korporacyjnych o zmiennym oprocentowaniu. Przykładem takich papierów, na które właśnie odbywają się zapisy na rynku pierwotnym są obligacje spółki Uboat - Line S.A. Będą one wprowadzane na Catalyst. Jest to mała emisja na kwotę 2,5 mln zł, a próg wejścia w inwestycję wynosi zaledwie 20 000 zł:

- Oferta obligacji Uboat Line S.A. - zapisy do 25 września

I dalej idąc krok po kroku w stronę mniej bezpiecznych inwestycji trafiamy na niemiły komunikat. Idea Premium - „bezpieczny” fundusz inwestycyjny dla bogatych (progiem wejścia w inwestycje było około 40 000 euro) chyli się ku upadkowi. Kolejna blokada (znów zgodna z prawem) możliwości realnego wypłacenia środków:

- Idea Premium – najnowsze wiadomości (nie jest dobrze)

Warto jednocześnie zaznaczyć to, co wydarzyło się na globalnych rynkach, czyli decyzja FED o kolejnym drukowaniu pieniędzy, spowodowało to np. dzisiejszy wzrost na GPW o ponad 2%. A na zakończenie jeszcze wzmianka na temat spółki Effit, oferującej inwestycje alternatywne oparte na zakupie gruntów:

- Effit – kup pan piramidę

oraz przydatny zbiór porad dla oszczędnych:

- Jak zarabiać na kontach bankowych? – czyli premia moneyback

 

 

inwestycje alternatywne