Utworzono: piątek, 05, październik 2012 Redaktor

Składanie oferty do przetargu – od czego zacząć?

przetarg, pomysł na biznesKontynuujemy nasz nowy cykl dotyczący pomysłów na własny biznes i sposobów ich realizacji. Dziś sprawa nieco bardziej zaawansowana. Dotyczy możliwości udziału w przetargach i nie musi dotyczyć jedynie budowy autostrad, o czym ostatnio sporo było w mediach. Można zostać dostawcą sprzętu komputerowego lub np. założyć firmę szkoleniową. Jest sporo przetargów realizowanych właśnie na potrzeby szkoleniowe. Pamiętać należy jednak, aby w taki sposób startować w przetargach, aby potem mieć możliwość wywiązania się z umów, czyli posiadać rezerwowe moce pracownicze na przypadek, gdyby w jednym czasie udało się wygrać kilka przetargów. Bo wiadomo, że startuje się czasem do wielu przetargów, licząc, aby choć jeden okazał się dla nas wygrany.

Wzięcie udziału w przetargu wiąże się z przygotowaniem oferty, która spełniałaby wszystkie wymagania zleceniodawcy, jak i wymogi prawne. Z tego powodu wiele osób uważa, że przetargi publiczne nie są czymś, czym warto się zajmować. Nic bardziej mylnego – odpowiednie zamówienia publiczne mogą umożliwić znaczne wzbogacenie się.

Od czego należy zacząć? Z pewnością trzeba zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia – znajduje się ona na stronie internetowej osoby ogłaszającej przetarg. Dzięki zapoznaniu się z SIWZ można dowiedzieć się o kryteriach, na podstawie których wybrana zostanie oferta czy też o szczegółowych informacjach dotyczących wymagań. Każda osoba zainteresowana wzięciem udziału w zamówieniu powinna dokładnie zastanowić się, czy spełnia wszystkie wymagania. Co więcej, powinna wziąć pod uwagę koszty – przetargi muszą być wykonane tak, by wykonawca także na tym zyskał. Jeżeli zainteresowany stwierdził, iż spełnia wszystkie wymagania, powinien skompletować wiele dokumentów.

Niestety, przetargi publiczne to dziedzina, w której niezbędnych jest wiele dokumentów, a co za tym idzie – odwiedzenie wielu urzędów jest konieczne. Nie można zaniedbać żadnego dokumentu, ponieważ bez odpowiedniej dokumentacji nasza oferta nie będzie brana pod uwagę. Bardzo ważny jest wykaz zrealizowanych robót budowlanych, usług lub dostaw. Powinien on zawierać wszystkie wykonane prace wchodzące w skład robót budowlanych, usług i dostaw. Mile widziane są też listy referencyjne, które potwierdzają wysoką jakość usług. Zamówienia publiczne wiążą się też z wykazem narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych – osoba składająca ofertę powinna określić, jakie maszyny i urządzenia będą niezbędne do wykonania projektu. Dokumentacja musi zawierać również wykaz osób, które będą brały udział w wykonaniu zamówienia.

Osoba, która zleca przetargi publiczne musi też zostać poinformowana o zdolności kredytowej osoby zainteresowanej realizacją projektu. Zdarza się też, iż osoba ogłaszająca zamówienia wymaga opłaconej polisy od odpowiedzialności cywilnej.

Osoba lub firma, którą interesują zamówienia publiczne, powinna też okazać dokumenty, które potwierdzają niepodleganie wykluczeniu z postępowania – zalicza się do nich: zaświadczenie o niekaralności z KRK, odpis z KRS, zaświadczenia z ZUS i urzędu skarbowego oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

W najbliższym czasie przybliżymy temat zamówień publicznych i korzyści z nich wynikających w oparciu o przykłady których kilka co jakiś czas wpada nam do głowy.

 

 

przetarg