Utworzono: piątek, 13, maj 2011 Redaktor

Reakcje po decyzji RPP

Decyzja RPP o trzeciej z kolei podwyżce stóp procentowych tylko chwilowo wpłynęła na umocnienie się złotego, już na drugi dzień Euro zaczęło odrabiać straty po skokowym spadku z środy. Jak wygląda jednak sytuacja z punktu widzenia inwestorów chcących bezpiecznie lokować swoje pieniądze?

Skok WIBOR6M (wskaźnika najbardziej interesującego inwestorów lokujących pieniądze w obligacje o zmiennym oprocentowaniu) z 4,51% do 4,58% to wzrost o zaledwie 0,07% przy podwyżce stóp o 0,25% (0,11% w przypadku WIBOR3M, 0,20% w przypadku WIBOR1M). Jeśli przeanalizować wskaźnik WIBOR6M w ciągu ostatnich 6 miesięcy, to wzrósł on zaledwie o 0,45%, podczas gdy stopa referencyjna wzrosła o 0,75%. Biorąc pod uwagę wysoką inflację i mizerne oprocentowanie lokat, można stwierdzić, że banki nie dają realnej szansy na powiększanie naszych oszczędności zauważalnie ponad poziom inflacji.