Utworzono: czwartek, 24, październik 2013 Redaktor

RRSO - co to takiego?

Pozyczkomat.pl RRSO to skrót od Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania. Odpowiada on całkowitej sumie kosztów zobowiązania finansowego, jakie ponosi konsument. Wyrażany jest jako wartość procentowa całkowitej kwoty zobowiązania w stosunku rocznym.

RRSO, czyli roczna rzeczywista stopa oprocentowania, jest określonym ustawowo wskaźnikiem, który charakteryzuje zobowiązanie finansowe. Uwzględnia on wszystkie koszty z nim związane, które ponosi klient – prowizje, ubezpieczenia oraz inne opłaty.

Ile będzie mnie to kosztowało?

Każdy kto stanął kiedykolwiek przed decyzją o wzięciu kredytu lub pożyczki z pewnością zadał sobie jedno podstawowe pytanie – ile będzie mnie to kosztowało? Suma, którą decydujemy się pożyczyć, obarczona jest odpowiednim oprocentowaniem, jak również doliczane są dodatkowe koszty związane z tą usługą. W takiej sytuacji z pomocą przychodzi wskaźnik RRSO.

Oprocentowanie rzeczywiste oprócz kosztów odsetek i dodatkowych opłat, uwzględnia także wartość przepływów finansowych związanych ze spłatą danego zobowiązania w poszczególnych okresach trwania umowy zawartej między dwiema stronami pożyczającymi gotówkę.

Jak obliczyć RRSO?

Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania można policzyć według uproszczonego wzoru. Wystarczy, że całkowity koszt danego zobowiązania w stosunku rocznym podzielisz przez jego całkowitą kwotę i wyrazisz w procentach. Całkowity koszt kredytu, czy pożyczki to wszystkie koszty jakie musi ponieść konsument, decydując się na nie. Całkowity koszt kredytu, czy pożyczki to z kolei suma środków jaką dana instytucja finansowa przekazała Ci na podstawie zawartej umowy.

Kiedy obliczanie RRSO nie ma sensu?

O ile w przypadku kredytu zaciągniętego na kilka lat, RRSO pokaże nam, ile rzeczywiście będzie kosztowało nas to zapożyczenie, o tyle w przypadku szybkich pożyczek krótkoterminowych może wprowadzić nas w błąd. Dlaczego?

Obliczanie RRSO dla zobowiązań krótkoterminowych mija się z celem, ponieważ zobowiązanie takie wiąże się z niewielką kwotą pieniędzy pożyczanych na krótki okres czasu. W przypadku tego typu produktów finansowych obliczanie rzeczywistego rocznego oprocentowania może wprowadzić konsumenta w błąd.

Jeżeli szukasz pożyczki z przejrzystymi zasadami na krótki okres sprawdź Pozyczkomat.pl.

 

 

Pozyczkomat.pl