Utworzono: sobota, 08, marzec 2014 Redaktor

Kredyt z gwarancją de minimis - specjalny program wsparcia dla msp

Kredyt dla firmMałe i średnie przedsiębiorstwa są filarem polskiej gospodarki. Nierzadko ten sektor firm ma ogromne problemy z utrzymaniem się na rynku, ze względu na problemy finansowe. Kredyt dla firm często okazuje się być niedostępny ze względu na brak zabezpieczenia bądź nieopłacalny. Rząd analizując sytuację gospodarczą w kraju, zaproponował pomoc w finansowaniu potrzeb przedsiębiorstw. Został utworzony specjalny program, który ma wspierać polskich przedsiębiorców. Od marca 2013 roku podmiot gospodarczy może skorzystać ze wsparcia, jakim jest kredyt obrotowy z gwarancją de minimis. Ze względu na ogromne zainteresowanie tym produktem, rząd postanowił rozszerzyć jego zasięg o kredyty inwestycyjne i rozwojowe.

Czym jest to specjalne wsparcie dla firm?

Małe i średnie przedsiębiorstwa, które od niedawna działają na rynku, często spotykają się z problemami, gdy wnioskują o jakikolwiek kredyt dla firm. Najpoważniejszym problemem i najczęstszym jest ten, który dotyczy braku zabezpieczenia kredytu. Logiczne jest, że firma, która działa od niedawna, nie ma odpowiedniego majątku, którym mogłaby poręczyć zobowiązanie. Takie przedsiębiorstwa jeszcze do niedawna miały nikłe szanse na wsparcie ze strony banków. Zmieniło się to wraz z wejściem w życie nowego programu wspierającego przedsiębiorców. Dzisiaj podmiot gospodarczy może skorzystać z kredytu nie mając swojego zabezpieczenia. Co to za program? Czym jest kredyt z gwarancją de minimis? Takiego kredytu udziela Bank Gospodarstwa Krajowego za pomocą kilkunastu banków komercyjnych, z którymi podpisał umowę. BGK jest bankiem-gwarantem, który poręcza spłatę kredytu dla potencjalnego kredytobiorcy. W sytuacji, gdy firma nie wywiąże się z terminowej spłaty zobowiązania, BGK ureguluje jej zadłużenie względem danego banku, w którym został zaciągnięty kredyt dla firm.Zadłużenie zostaje spłacone przez bank, który był poręczycielem zobowiązania, ale nie oznacza to, że przedsiębiorstwo jest zwolnione ze spłaty rat. Wręcz przeciwnie, przedsiębiorca spłaca ten kredyt, wraz ze wszystkimi odsetkami, ale już nie instytucji, gdzie udzielany był kredyt, a bezpośrednio na konto Banku gospodarstwa Krajowego.

Czego dotyczy program de minimis?

Jeszcze do niedawna program dotyczył finansowania wyłącznie bieżących potrzeb podmiotu gospodarczego. Gwarancją de minimis objęty był jedynie kredyt obrotowy w rachunku bieżącym. W ciągu siedmiu miesięcy, odkąd powstał program, BGK udzieliło gwarancji kredytów na kwotę ponad 5mld złotych. Z uwagi na tak wielkie zainteresowanie programem rządowym, BGK rozszerzył program o gwarancje obejmujące także kredyty inwestycyjne i rozwojowe. Oprócz finansowania bieżącej działalności firmy, jest możliwość sfinansowania także zakupu samochodów, maszyn, linii produkcyjnych, a także rozbudowę, czy remont budynków, które są bezpośrednio związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jakie są zasady gwarancji de minimis?

Kredyt dla firm z gwarancją jest udzielony na 27 miesięcy. Gwarancja obejmuje do 60% wartości kredytu i nie może przekroczyć 3,5 mln złotych. Przedsiębiorca zabezpiecza gwarancję własnym wekslem in blanco. Przedsiębiorcy, którzy skorzystali z gwarancji do końca roku 2013 nie musieli płacić BGK prowizji za pierwszy rok korzystania z rządowego programu. Opłatę tą poniosą za drugi rok korzystania ze wsparcia w wysokości 0,5% kwoty gwarancji. Mówiąc o prowizjach, należy dodać, że firma będzie musiała ponieść koszty wszelkich opłat związanych z udzieleniem kredytu przez bank komercyjny. Jeśli chodzi o wysokość kwoty, o jaką można się ubiegać, to jest pewien limit. Zsumowana kwota z gwarancją de minimis z roku bieżącego i dwóch poprzednich lat, jeśli przedsiębiorca korzystał z niej wcześniej, nie może przekroczyć 200 000 Euro. Wyjątek stanowi branża transportu drogowego. Firmy działające w tym zakresie mogą liczyć na wsparcie wynoszące nie więcej, niż 100 000 Euro.

Kredyt dla firm z gwarancją de minimis, to często jedyna szansa na pozyskanie funduszy od banku na zażegnanie problemów finansowych firmy bądź na jej cele inwestycyjne i rozwojowe. Program ten jest dużym ułatwieniem dla przedsiębiorców, którzy dopiero zaczynają przygodę z własnym biznesem. Nie muszą spełniać bardzo istotnego warunku, jakim jest zabezpieczenie kredytu. Ważne jest również to, że nawet, jeśli takie zabezpieczenie mają, to nie muszą ręczyć własnym majątkiem.

 

 

Kredyt dla firm