Utworzono: czwartek, 21, lipiec 2011 Redaktor

Fundusze obligacji korporacyjnych

TFI, fundusze inwestycyjne TFINasz serwis w szczególny sposób wspiera rynek obligacji korporacyjnych. Czas na analizę dostępnych funduszy inwestujących w tego typu papiery. Problem w tym, że do dziś nie ma w serwisach finansowych osobnej kategorii, ale z pomocą przychodzi nam serwis Corporatebonds.pl, który pod koniec 2010 dokonał takiej klasyfikacji:

- Fundusze obligacji korporacyjnych

Na liście znalazło się 6 funduszy traktowanych przez innych (np. mBank czy Money.pl) jako fundusze rynku pieniężnego. Uzupełnijmy tą listę o nowopowstały Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych Copernicus opisany w artykule:

- Copernicus - łamiemy schematy usług finansowych

a także o fundusze inwestujące w zagraniczne obligacje korporacyjne Novo FIO Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw i ING Globalny Długu Korporacyjnego opisany w artykule:

- ING Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego

Oto ich wyniki za ostatnie 12 miesięcy (w nawiasie za ostatnie 36 miesięcy o ile fundusz ma tak długą historię), stan na dzień 27.06,2011:

- UniWIBID Subfundusz SFIO: 4,97% (17,41%) dostępny w mBanku;

- Fundusz Korporacyjny SFIO (Legg Mason): 2,39% (5,22%);

- Aviva Investors Papierów Nieskarbowych: 3,83% (b/d);

- Idea Premium: 6,91% (27,15%) dostępny w mBanku;

- KBC Pieniężny 5,28% (17,67%) dostępny w mBanku;

- SKOK Rynku Pieniężnego 3,57% (12,42%);

- Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych Copernicus 7,48% (b/d);

- Novo FIO Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw 6,73% (-12,37%) dostępny w mBanku;

- ING Globalny Długu Korporacyjnego 12,61% (b/d) dostępny w mBanku.

W połowie przypadków jednostek nie da się kupić bez prowizji, bo nie są dostępne w Supermarkecie Funduszy Inwestycyjnych mBanku. Fundusz Korporacyjny SFIO (Legg Mason) jest najgorszym funduszem w całej kategorii krajowych funduszy rynku pieniężnego (wg Money.pl). Pozostałe nie zachwycają wynikami trzyletnimi (w 3 przypadkach fundusze nie mają nawet tak długiej historii wyceny swych jednostek), gdyż w większości nie są to czyste fundusze ze 100% udziałem obligacji korporacyjnych.

 


 

Na uwagę zasługuje Idea Premium, jego wadą jest jednak minimalna pierwsza wpłata wynosząca 165000 zł. Na drugim miejscu znalazł się Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych Copernicus (jego rezultat został wyliczony z przeskalowaniem do 1 roku, gdyż w dniu pomiaru brakowało jeszcze 12 dni do zakończenia pierwszego roku istnienia funduszu).

Z kolei najgorszym rezultatem trzyletnim charakteryzuje się Novo FIO Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw. To najbardziej jaskrawy przykład podatności TFI Novo na upadek banku Lehman Brothers i zaglądające w oczy inwestorom widmo światowego kryzysu finansowego. Od 1.09.2008 do 24.11.2008 fundusz stracił aż 33,52%! Na rysunku przedstawiono dziesięcioletni okres wartości jednostek tego funduszu (zysk wyrażony procentowo - źródło: mBank).

Novo FIO Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw

W tym czasie inne fundusze obligacji zanotowały ledwie kilkuprocentowy spadek, który dość szybko odrobiły. Jednocześnie analizując wzrost wartości jednostki funduszu Novo przez kolejne 31 miesięcy od maksymalnego spadku można było uzyskać średnioroczną stopę zwrotu na poziomie 10,94%, lecz ilu inwestorów miało odwagę zainwestować w tak chwiejny portfel tego funduszu?

To pokazuje, że na rynku nie ma nic pewnego. Zwłaszcza w odniesieniu do rynków zagranicznych, nie można polegać na jednym zarządzającym, a co za tym idzie wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka (to takie ostrzeżenie, aby pochopnie nie inwestować całego portfela np. w fundusz Idea Premium).

Powstają jednak kolejne po Copernicus fundusze krajowych obligacji korporacyjnych, przykładem może być subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych, jednak pierwsza wpłata 250000 zł jest tu nie do przejścia dla drobnych inwestorów:

- Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych

Oto komentarz do tego funduszu:

- Rosja i obligacje korporacyjne w prestiżowym funduszu Arki

 

 

skomentuj na facebook