Utworzono: wtorek, 01, luty 2011 Redaktor

Uwaga! Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DLA SERWISU SAMINWESTUJ.PL

Informacje przedstawione na stronie internetowej: Saminwestuj.pl są prywatnymi opiniami ich autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Właściciel i autorzy dokładają wszelkich starań aby dane i informacje zawarte w stronie były prawdziwe i aktualne. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędne dane lub nieaktualne informacje zamieszczone w ramach strony internetowej, co dotyczy w szczególności skutków czynności podejmowanych przez użytkowników Serwisu na podstawie jego treści.

Czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność. Przedstawione nazwy, znaki firmowe i loga (firm, banków) są zastrzeżonymi znakami i należą do ich właścicieli, a zostały użyte jedynie w celach informacyjnych lub reklamowych na podstawie odpowiednich umów.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Korzystając z tego serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883 z późn. zmianami).

Dane osobowe klienta nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieję się to za wyraźną zgodą lub na życzenie klienta i jeśli jest to to konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna - sprzedaży usług i towarów. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator serwisu.Wszelkie informacje na temat bazy danych uzyskają Państwo bezpośrednio od administratora.Każdy klient który wypełnił formularz rejestracyjny ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienie o ich usunięcie pisząc na adres podany w dziale „kontakt”.Będziemy okazjonalnie informować Cię o nowościach i aktualizacjach naszego serwisu.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa zasady korzystania z serwisu Saminwestuj.pl, zakres odpowiedzialności oraz wszelkie inne informacje porządkowe.Korzystając z serwisu Saminwestuj.pl Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.Reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.Natomiast korzystanie z usług świadczonych przez Partnerów zastosowanie mają regulaminy szczegółowe udostępniane przez Partnerów na stronach poszczególnych serwisów.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Użytkownik uprawniony jest do korzystania z serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej. Zakazane jest korzystanie z serwisu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.

 

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

Reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres umieszczony w dziale kontakt lub elektronicznie za pomoca formularza umieszczonego w dziale kontakt. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z SERWISU

Właściciel zastrzega, że korzystanie z serwisu możliwie jest wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z serwisu Saminwestuj.pl w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.Właściciel nie utożsamia się z wszystkimi poglądami wyrażonymi w prezentowanych w serwisie artykułach pochodzących od innych niż Saminwestuj.pl wydawców polskich i zagranicznych.Właściciel nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu Saminwestuj.pl przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do merytorycznej zawartości serwisu Saminwestuj.pl, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana przez Właściciela.Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w tym ewentualne lub wynikowe poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie Użytkowników do serwisu , w szczególności spowodowane: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem lub awariami, w tym awariami łączy dostawców sieci Internet, awariami sprzętu lub oprogramowania użytkowników oraz nieprzestrzeganiem Regulaminu przez Użytkowników.Właściciel zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości serwisu, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez uprzedniego informowania Użytkowników o ich wprowadzaniu lub zakresie.Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.

 

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Właściciel udostępnia w serwisie chronione prawem autorskim materiały w tym: dokumenty, znaki towarowe i inne utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki i materiały audio i video, a przyjęty serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego.Właściciel udostępniając w serwisie treści stanowiące samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego zwraca uwagę Użytkowników na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.

Użytkownicy serwisu są uprawnieni do wykorzystywania udostępnianych treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku.

Jakiekolwiek korzystanie przez Użytkowników z utworów chronionych prawem autorskim, w tym ich kopiowanie, przesyłanie, publiczne udostępnianie i wszelkie inne wykorzystywanie dozwolone jest tylko za zgodą uprawnionych podmiotów. Udostępniając własne treści w serwisie Użytkownicy wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku, a Właściciel udziela prawa do udostępniania tych treści z podaniem źródła. Właściciel informuje, iż zastrzeżenia określone w niniejszym pkt mają odpowiednie zastosowanie także do materiałów redakcyjnych PAP udostępnianych Użytkownikom serwisu.

 

INFORMACJE NA TEMAT WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW "COOKIES"

Saminwestuj.pl przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników. W celu prawidłowego funkcjonowania oraz ogólnych udogodnień dotyczących obsługi stron internetowych oraz spełnienia wymogów prawa dotyczącego prywatności w internecie informujemy, że wykorzystujemy tzw. pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Czym są pliki "cookies"? Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach użytkowników przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. "Cookies" zawierają najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas ich przechowywania oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików "cookies"? Pliki "cookies" używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia statystyk, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika, które umożliwiają ulepszenie struktury strony oraz jej zawartości.

Jakich plików cookies używamy?

1)stałe pliki cookies - pliki, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika

2)sesyjne pliki cookies - pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)

3)pliki cookies wykorzystywane przez zintegrowanych partnerów, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności (np. Google).

Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe? Pliki cookies stosowane przez serwis Saminwestuj.pl nie przechowują żadnych danych osobowych. Czy jest możliwe usunięcie plików cookies? Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania zawartości stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w konfiguracji przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies można uzyskać na stronach dostawców przeglądarek internetowych.

Należy pamiętać, że ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na działanie niektórych funkcjonalności dostępnych na stronie internetowej

OCHRONA PRYWATNOŚCI

Właściciel gwarantuje Użytkownikom serwisu prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.Właściciel w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników. W ramach świadczenia niektórych Usług Właściciel może zbierać i przetwarzać dane niezbędne dla świadczenia tych Usług, niebędące danymi osobowymi. Właściciel zastrzega, możliwość używania mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na jego identyfikację, a w konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań i zainteresowań.Właściciel może gromadzić informacje o zachowaniach Użytkowników (przy użyciu mechanizmu cookies) w celu poznania ich zainteresowań i potrzeb. Właściciel może gromadzić informacje o Użytkownikach wyłącznie do własnego użytku. Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się w jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa, a także w następujących przypadkach: po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkowników, w celu świadczenia danej Usługi.w postaci charakteryzującej populację Użytkowników serwisu aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Właściciel zastrzega, że w przypadku korzystania z niektórych Usług Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez Właściciela zgodnie z obowiązującym prawem. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Właściciel, chyba, że regulamin szczegółowy/formularz Usługi umieszczony bezpośrednio stanowi inaczej.Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia danej usługi wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług.Właściciel zastrzega, że w przypadku zgłaszania problemów związanych z korzystaniem z serwisu, Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, z zastrzeżeniem prawa Właściciela do przechowywania kopii takiej korespondencji.Właściciel zapewnia, że dołoży należytej staranności, aby zagwarantować ochronę wszystkim przekazanym informacjom przez Użytkowników. Właściciel zastrzega, że Użytkownicy są samodzielnie odpowiedzialni za utrzymywanie w tajemnicy przekazanych im parametrów zapewniających dostęp do spersonalizowanych części serwisu lub Usług, w szczególności odpowiednich haseł, a jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany przez Użytkownika. W przypadku korzystania za pośrednictwem serwisu z informacji lub usług udostępnianych przez inne podmioty, podawanie swoich danych osobowych odbywa się na ryzyko Użytkownika.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2011r.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.Zmiany Regulaminu będą udostępniane na stronie serwisu pod adresem http://www.saminwestuj.pl dział regulamin. Korzystanie przez użytkownika z serwisu po wprowadzeniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem dla nich akceptacji. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania.